Hard Reset Videos ORANGE Yomi

Orange Yomi hard reset

How to factory reset Orange Yomi

Orange Yomi - How to remove pattern lock by hard reset

Help! This doesn't work