Aby otworzyć drzwi wejściowe do klatki, wciśnij 2 na domofonie. 

Jeżeli nie działa? 

Wciśnij ten sam przycisl ale z większym naciskiem na prawą górną stronę tego przycisku ;)