Tvrdý reset ABARDEEN WS04

Jak obnovit tovární nastavení ABARDEEN WS04 ? Jak vymazat všechna data v ABARDEEN WS04? Jak obejít zámek obrazovky v ABARDEEN WS04? Jak obnovit výchozí nastavení v ABARDEEN WS04?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování ABARDEEN WS04. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení ABARDEEN WS04 jak nové a váš bude pracovat rychleji.

Jak tvrdě resetovat ABARDEEN WS04

  1. Na začátku stiskněte tlačítko Napájení pro probuzení zařízení. Factory Reset ABARDEEN WS04
  2. Poté klepněte na Nabídka. Master Reset ABARDEEN WS04
  3. Poté najděte Nastavení a klepněte na něj. Vymazat údaje na ABARDEEN WS04
  4. Poté přejděte dolů a klepněte na položku Obnovit nastavení. Formát ABARDEEN WS04
  5. Po zobrazení výzvy zadejte heslo „1122“ a poté klepnutím na Yes potvrďte a spusťte reset.
    Obnovit ABARDEEN WS04 Odstranění hesla obrazovky na ABARDEEN WS04
  6. Počkejte na dokončení procesu.
  7. Výborně!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.