Hard reset AINOL Polaris

Jak obnovit tovární nastavení AINOL Polaris ? Jak vymazat všechna data v AINOL Polaris? Jak obejít zámek obrazovky v AINOL Polaris? Jak obnovit výchozí nastavení v AINOL Polaris?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování AINOL Polaris. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Android 4.0 Ice Cream Sandwich nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení AINOL Polaris jak nové a váš Exynos 4412 bude pracovat rychleji.

První metoda:

  1. Na začátku vypněte tablet pomocí tlačítka Napájení. Hard Reset AINOL Polaris
  2. Poté stiskněte a podržte tlačítko Volume Down + Power. Hard Reset AINOL Polaris
  3. Jakmile uvidíte novou nabídku na obrazovce, uvolněte pozastavené klávesy.
  4. Z nabídky vyberte "Wipe Data/Factory Reset" pomocí tlačítek pro posun hlasitosti a tlačítka Napájení pro výběr možností. Factory Reset AINOL Polaris
  5. Operaci potvrďte klepnutím na "yes" .
  6. Stisknutím tlačítka Napájení zadejte možnost „restartovat systém nyní“. Factory Reset AINOL Polaris
  7. Výborně! Operace tvrdého resetu byla právě provedena.

Pomoc! To nefunguje