Tvrdý reset ALLFORALL DZ09

Jak obnovit tovární nastavení ALLFORALL DZ09 ? Jak vymazat všechna data v ALLFORALL DZ09? Jak obejít zámek obrazovky v ALLFORALL DZ09? Jak obnovit výchozí nastavení v ALLFORALL DZ09?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování ALLFORALL DZ09. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení ALLFORALL DZ09 jak nové a váš MTK6261 bude pracovat rychleji.

Jak tvrdě resetovat ALLFORALL DZ09

  1. Nejprve stisknutím tlačítka napájení zařízení probudíte. Factory Reset ALLFORALL DZ09
  2. Poté klepněte na nabídku. Master Reset ALLFORALL DZ09
  3. Poté najděte Nastavení a klepněte na něj. Vymazat údaje na ALLFORALL DZ09
  4. V dalším kroku přejděte dolů a klepněte na Obnovit nastavení. Formát ALLFORALL DZ09
  5. Po zobrazení výzvy zadejte heslo „1122“ a poté klepnutím na Yes potvrďte a spusťte reset.
    Obnovit ALLFORALL DZ09 Odstranění hesla obrazovky na ALLFORALL DZ09
  6. Výborně!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.