Tvrdý reset ALLFORALL H2

Jak obnovit tovární nastavení ALLFORALL H2 ? Jak vymazat všechna data v ALLFORALL H2? Jak obejít zámek obrazovky v ALLFORALL H2? Jak obnovit výchozí nastavení v ALLFORALL H2?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování ALLFORALL H2. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Android nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení ALLFORALL H2 jak nové a váš bude pracovat rychleji.

Jak tvrdě resetovat ALLFORALL H2

  1. Na začátku potřebujete telefon s nainstalovanou aplikací WearHealth a musíte s ní spárovat své ALLFORALL H2 hodinky. ALLFORALL H2
  2. Poté otevřete v telefonu aplikaci WearHealth . ALLFORALL H2 WearHealth app
  3. Potom klepněte na Důl. ALLFORALL H2 WearHealth app select mine
  4. Dále vyberte Správa zařízení. ALLFORALL H2 WearHealth app select device management
  5. Nyní přejděte dolů a klepněte na Reset. ALLFORALL H2 WearHealth app select Reset
  6. Pro dokončení klepnutím na Yes potvrďte a spusťte proces resetování.
  7. Nyní by měl být váš ALLFORALL H2 obnoven na výchozí tovární hodnoty.
  8. Dobrá práce!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.