Tvrdý reset ALLFORALL K9

Jak obnovit tovární nastavení ALLFORALL K9 ? Jak vymazat všechna data v ALLFORALL K9? Jak obejít zámek obrazovky v ALLFORALL K9? Jak obnovit výchozí nastavení v ALLFORALL K9?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování ALLFORALL K9. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Android nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení ALLFORALL K9 jak nové a váš bude pracovat rychleji.

Jak tvrdě resetovat ALLFORALL K9

  1. Začněme zapnutím hodinek ALLFORALL K9. Chcete-li to provést, stiskněte a několik sekund podržte vypínač . ALLFORALL K9 Power button
  2. Poté přejeďte prstem po obrazovce doleva, dokud neuvidíte položku Ostatní. ALLFORALL K9 Other
  3. Stisknutím tlačítka v dolní části obrazovky vstoupíte. ALLFORALL K9 Touch sensitve button
  4. Poté přejeďte prstem po obrazovce doleva, dokud nenajdete možnost Obnovit. ALLFORALL K9 Reset
  5. Poté klepnutím na spodní část obrazovky potvrďte. ALLFORALL K9 Touch sensitve button
  6. Perfektní práce! Vaše hodinky ALLFORALL K9 by nyní měly být obnoveny na tovární nastavení.

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.