Tvrdý reset ALLFORALL Q18

Jak obnovit tovární nastavení ALLFORALL Q18 ? Jak vymazat všechna data v ALLFORALL Q18? Jak obejít zámek obrazovky v ALLFORALL Q18? Jak obnovit výchozí nastavení v ALLFORALL Q18?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování ALLFORALL Q18. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Android nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení ALLFORALL Q18 jak nové a váš MTK6260A bude pracovat rychleji.

Jak tvrdě resetovat ALLFORALL Q18

  1. Na začátku zapněte zařízení ALLFORALL Q18. Můžete to udělat stisknutím a podržením tlačítka Napájení. ALLFORALL Q18 Power button
  2. Nyní přejetím prstem doleva na obrazovce otevřete nabídku. klepněte na nabídku . ALLFORALL Q18 Menu
  3. Poté klepněte na ikonu Nastavení . ALLFORALL Q18 Settings icon
  4. Dále přejděte dolů a klepněte na položku Obnovit nastavení. ALLFORALL Q18 Restore settings
  5. Po zobrazení výzvy zadejte heslo „1122“ . ALLFORALL Q18 enter password
  6. Nakonec klepnutím na Yes potvrďte a spusťte reset. ALLFORALL Q18 Yes
  7. Skvělá práce!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.