Tvrdý reset ALLFORALL S10 Plus

Jak obnovit tovární nastavení ALLFORALL S10 Plus ? Jak vymazat všechna data v ALLFORALL S10 Plus? Jak obejít zámek obrazovky v ALLFORALL S10 Plus? Jak obnovit výchozí nastavení v ALLFORALL S10 Plus?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování ALLFORALL S10 Plus. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Android nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení ALLFORALL S10 Plus jak nové a váš bude pracovat rychleji.

Jak tvrdě resetovat ALLFORALL S10 Plus

  1. Začněme zapnutím hodinek. Můžete to udělat stisknutím a podržením horního tlačítka. ALLFORALL S10 Plus Upper button
  2. Po zapnutí zařízení přejeďte prstem doprava po obrazovce a poté stiskněte a podržte ikonu zařízení . ALLFORALL S10 Plus Press and hold on the icon
  3. Nyní přejeďte prstem dolů po obrazovce, dokud nenajdete možnost Obnovit tovární hodnotu . ALLFORALL S10 Plus Restore factory value
  4. Poté zadejte a podržte Obnovit tovární hodnotu . ALLFORALL S10 Plus Press and hold on the icon
  5. Poté klepnutím na Yes potvrďte.
  6. Počkejte na dokončení procesu.
  7. Skvělá práce!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.