Tvrdý reset ALLFORALL S929

Jak obnovit tovární nastavení ALLFORALL S929 ? Jak vymazat všechna data v ALLFORALL S929? Jak obejít zámek obrazovky v ALLFORALL S929? Jak obnovit výchozí nastavení v ALLFORALL S929?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování ALLFORALL S929. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Android nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení ALLFORALL S929 jak nové a váš MTK 2503 bude pracovat rychleji.

Jak tvrdě resetovat ALLFORALL S929

  1. Na začátku zapněte zařízení S929. Chcete-li tak učinit, stiskněte a podržte tlačítko napájení. ALLFORALL S929 Power button
  2. Po zapnutí zařízení přejeďte prstem doleva po obrazovce a otevřete sportovní nabídku. ALLFORALL S929 Sport menu
  3. Poté klepnutím na tlačítko Nabídka otevřete hlavní nabídku. ALLFORALL S929 Menu
  4. Dále přejděte dolů a klepněte na Nastavení. ALLFORALL S929 Settings
  5. Poté přejděte dolů a klepněte na Reset. ALLFORALL S929 Reset
  6. Potvrďte klepnutím na Reset . ALLFORALL S929 Reset 1
  7. Výborně! Reset je proveden.

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.