Hard reset AMAZON Kindle 10

Jak obnovit tovární nastavení AMAZON Kindle 10 ? Jak vymazat všechna data v AMAZON Kindle 10? Jak obejít zámek obrazovky v AMAZON Kindle 10? Jak obnovit výchozí nastavení v AMAZON Kindle 10?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování AMAZON Kindle 10. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení AMAZON Kindle 10 jak nové a váš bude pracovat rychleji.

  1. Na samém začátku musíte zapnout AMAZON Kindle 10. To lze provést stisknutím a podržením tlačítka napájení. Kindle 10 AMAZON Power button
  2. Jakmile se zařízení zapne, klepněte na tlačítko Další v pravém horním rohu. AMAZON Kindle 10 More button
  3. Nyní vyberte Nastavení. AMAZON Kindle 10 Settings
  4. Poté znovu klepněte na tlačítko Více a vyberte Reset zařízení.
    AMAZON Kindle 10 More button 1 AMAZON Kindle 10 Reset device
  5. Poté klepnutím na Yes potvrďte a spusťte proces resetování. AMAZON Kindle 10 Yes
  6. Úžasná práce! Nezapomeňte, že tato operace odstraní všechna vaše data ze zařízení.

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.