Hard reset AMAZON Kindle 5

Jak obnovit tovární nastavení AMAZON Kindle 5 ? Jak vymazat všechna data v AMAZON Kindle 5? Jak obejít zámek obrazovky v AMAZON Kindle 5? Jak obnovit výchozí nastavení v AMAZON Kindle 5?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování AMAZON Kindle 5. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení AMAZON Kindle 5 jak nové a váš bude pracovat rychleji.

  1. Začneme tím, že zapneme AMAZON Kindle 5. To lze provést stisknutím a podržením tlačítka napájení. Kindle 5 AMAZON Power button
  2. Jakmile se zařízení zapne, stiskněte na spodní straně tlačítko Další . AMAZON Kindle 5 More button
  3. Poté vyberte Nastavení. AMAZON Kindle 5 Settings
  4. Poté znovu stiskněte tlačítko More a vyberte Reset zařízení.
    AMAZON Kindle 5 Reset device
  5. Nakonec vyberte Yes pro potvrzení a zahájení procesu resetování. AMAZON Kindle 5 Yes
  6. Skvělá práce! Nezapomeňte, že tato operace odstraní všechna vaše data ze zařízení.

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.