Hard reset AMAZON Kindle 6

Jak obnovit tovární nastavení AMAZON Kindle 6 ? Jak vymazat všechna data v AMAZON Kindle 6? Jak obejít zámek obrazovky v AMAZON Kindle 6? Jak obnovit výchozí nastavení v AMAZON Kindle 6?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování AMAZON Kindle 6. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení AMAZON Kindle 6 jak nové a váš bude pracovat rychleji.

  1. Začněme tím, že zapnete AMAZON Kindle 6. To lze provést stisknutím a podržením tlačítka napájení. Kindle 6 AMAZON Power button
  2. Jakmile se zařízení zapne, klepněte na tlačítko Další v pravém horním rohu. AMAZON Kindle 6 More button
  3. Poté vyberte Nastavení. AMAZON Kindle 6 Settings
  4. Poté znovu klepněte na tlačítko Více a vyberte Reset zařízení.
    AMAZON Kindle 6 More button 1 AMAZON Kindle 6 Reset device
  5. Nakonec vyberte Yes pro potvrzení a zahájení procesu resetování. AMAZON Kindle 6 Yes
  6. Úžasná práce! Nezapomeňte, že tato operace odstraní všechna vaše data ze zařízení.

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.