Hard reset AMAZON Kindle 7

Jak obnovit tovární nastavení AMAZON Kindle 7 ? Jak vymazat všechna data v AMAZON Kindle 7? Jak obejít zámek obrazovky v AMAZON Kindle 7? Jak obnovit výchozí nastavení v AMAZON Kindle 7?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování AMAZON Kindle 7. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení AMAZON Kindle 7 jak nové a váš bude pracovat rychleji.

  1. Začněme zapnutím AMAZON Kindle 7. To lze provést stisknutím a podržením tlačítka napájení. Kindle 7 AMAZON Power button
  2. Jakmile se zařízení zapne, klepněte na tlačítko Další v pravém horním rohu. AMAZON Kindle 7 More button
  3. Nyní vyberte Nastavení. AMAZON Kindle 7 Settings
  4. Poté znovu klepněte na tlačítko Více a vyberte Reset zařízení.
    AMAZON Kindle 7 More button 1 AMAZON Kindle 7 Reset device
  5. Poté vyberte Yes pro potvrzení a zahájení procesu resetování. AMAZON Kindle 7 Yes
  6. Hezky uděláno! Nezapomeňte, že tato operace odstraní všechna vaše data ze zařízení.

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.