Hard reset AMAZON Kindle 8

Jak obnovit tovární nastavení AMAZON Kindle 8 ? Jak vymazat všechna data v AMAZON Kindle 8? Jak obejít zámek obrazovky v AMAZON Kindle 8? Jak obnovit výchozí nastavení v AMAZON Kindle 8?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování AMAZON Kindle 8. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení AMAZON Kindle 8 jak nové a váš bude pracovat rychleji.

  1. Na začátku musíte zapnout AMAZON Kindle 8. To lze provést stisknutím a podržením tlačítka napájení. Kindle 8 AMAZON Power button
  2. Jakmile se zařízení zapne, klepněte na tlačítko Další v pravém horním rohu. AMAZON Kindle 8 More button
  3. Nyní vyberte Nastavení. AMAZON Kindle 8 Settings
  4. Poté znovu klepněte na tlačítko Více a vyberte Obnovit zařízení.
    AMAZON Kindle 8 More button 1 AMAZON Kindle 8 Reset device
  5. Poté klepnutím na Yes potvrďte a spusťte proces resetování. AMAZON Kindle 8 Yes
  6. Pěkná práce! Nezapomeňte, že tato operace odstraní všechna vaše data ze zařízení.

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.