Hard reset ANEE A1 Plus

Jak obnovit tovární nastavení ANEE A1 Plus ? Jak vymazat všechna data v ANEE A1 Plus? Jak obejít zámek obrazovky v ANEE A1 Plus? Jak obnovit výchozí nastavení v ANEE A1 Plus?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování ANEE A1 Plus. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Android 8.1 Oreo nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení ANEE A1 Plus jak nové a váš bude pracovat rychleji.

 1. Nejprve musíte zařízení vypnout. Chcete-li to provést, stiskněte a podržte tlačítko Napájení a potom klepněte na možnost Vypnout na obrazovce.
  ANEE A1 Plus Power button ANEE A1 Plus Power off
 2. Počkejte, až se zařízení vypne, a současně stiskněte a podržte tlačítko pro zvýšení hlasitosti + tlačítko napájení . ANEE A1 Plus Volume Up + Power button
 3. Když se na obrazovce objeví logo ANEE, můžete uvolnit obě tlačítka.
 4. Na obrazovce by se měla zobrazit nabídka Recovery Menu . Pomocí tlačítek Zvýšit hlasitost a Snížit hlasitost se pohybujte v nabídce.
  ANEE A1 Plus Recovery ANEE A1 Plus Volume Up + Volume Down
 5. Nyní vyberte možnost Wipe data/Factory data reset a potvrďte stisknutím tlačítka Napájení . ANEE A1 Plus Recovery wipe data/factory data reset
 6. Poté přejděte dolů a zvýrazněte Yes potvrďte stisknutím tlačítka napájení . ANEE A1 Plus Recovery yes
 7. Poté vyberte Reboot system now a pokračujte stisknutím tlačítka napájení . ANEE A1 Plus Recovery reboot system now
 8. Počkejte, dokud se neobjeví uvítací obrazovka. ANEE A1 Plus Welcome screen
 9. Skvělá práce!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.