Hard reset APPLE Watch Series 7 41mm

Jak obnovit tovární nastavení APPLE Watch Series 7 41mm ? Jak vymazat všechna data v APPLE Watch Series 7 41mm? Jak obejít zámek obrazovky v APPLE Watch Series 7 41mm? Jak obnovit výchozí nastavení v APPLE Watch Series 7 41mm?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování APPLE Watch Series 7 41mm. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a watchOS 8.0 nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení APPLE Watch Series 7 41mm jak nové a váš Apple S7 bude pracovat rychleji.

Varování! Než se o to pokusíteTvrdý restartzkontrolujte, zda je úroveň nabití baterie na vašem zařízení APPLE Watch Series 7 41mm alespoň 50%. Pokud zařízení nenabijete, než budete pokračovat.

  1. Začněme stisknutím a podržením bočního tlačítka, dokud se na obrazovce nezobrazí posuvník Vypnout . APPLE Watch Series 7 41mm Side button
  2. Poté stiskněte a podržte Digital Crown.
  3. Až budete vyzváni, zapojte hodinky APPLE Watch Series 7 41mm do nabíječky.
  4. Poté klepnutím na Obnovit potvrďte a spusťte proces resetování.
  5. Počkejte, dokud se neobjeví uvítací obrazovka.
  6. Perfektní práce! Tvrdý reset je dokončen! Pamatujte, že provedením této operace smažete všechna vaše nastavení a data ze zařízení.

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.