Hard reset AR GT-08

Jak obnovit tovární nastavení AR GT-08 ? Jak vymazat všechna data v AR GT-08? Jak obejít zámek obrazovky v AR GT-08? Jak obnovit výchozí nastavení v AR GT-08?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování AR GT-08. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Android nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení AR GT-08 jak nové a váš bude pracovat rychleji.

  1. Nejprve stisknutím tlačítka Napájení zařízení probudíte. AR GT-08 Power button
  2. Dále klepněte na Nabídka. AR GT-08 Menu
  3. Poté najděte Nastavení a klepněte na něj. AR GT-08 Settings
  4. Poté přejděte dolů a klepněte na položku Obnovit nastavení. AR GT-08 Restore settings
  5. Po zobrazení výzvy zadejte heslo „1122“ . AR GT-08 Input pin
  6. Poté klepnutím na Yes potvrďte a spusťte reset. AR GT-08 Yes
  7. Vynikající práce!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.