Hard reset AR Z60

Jak obnovit tovární nastavení AR Z60 ? Jak vymazat všechna data v AR Z60? Jak obejít zámek obrazovky v AR Z60? Jak obnovit výchozí nastavení v AR Z60?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování AR Z60. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Android nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení AR Z60 jak nové a váš MTK6261A bude pracovat rychleji.

  1. Nejprve zapněte zařízení AR Z60. Můžete to udělat stisknutím a podržením tlačítka Napájení. AR Z60 Side button
  2. Nyní přejetím prstem doleva na obrazovce otevřete nabídku. klepněte na nabídku . AR Z60 Menu
  3. Poté klepněte na ikonu Nastavení . AR Z60 Settings icon
  4. Dále přejděte dolů a klepněte na položku Obnovit nastavení. AR Z60 Restore settings
  5. Po zobrazení výzvy zadejte heslo „1122“ . AR Z60 Enter PIN
  6. Nakonec klepnutím na Yes potvrďte a spusťte reset. AR Z60 Yes
  7. Dobrá práce!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.