Tvrdý reset BILIKAY Y1

Jak obnovit tovární nastavení BILIKAY Y1 ? Jak vymazat všechna data v BILIKAY Y1? Jak obejít zámek obrazovky v BILIKAY Y1? Jak obnovit výchozí nastavení v BILIKAY Y1?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování BILIKAY Y1. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení BILIKAY Y1 jak nové a váš bude pracovat rychleji.

Jak tvrdě resetovat BILIKAY Y1

  1. V prvním kroku zapněte hodinky BILIKAY Y1. Chcete-li to provést, stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko napájení . BILIKAY Y1 Power button
  2. Poté přejeďte prstem po obrazovce doleva, dokud nenajdete Nastavení.
  3. Poté klepněte na ikonu Nastavení.
  4. Dále rapujte na Obnovit nastavení.
  5. Nyní klepnutím na Yes potvrďte.
  6. Dobrá práce!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.