Hard reset BOSE SoundLink Revolve+

Jak obnovit tovární nastavení BOSE SoundLink Revolve+ ? Jak vymazat všechna data v BOSE SoundLink Revolve+? Jak obejít zámek obrazovky v BOSE SoundLink Revolve+? Jak obnovit výchozí nastavení v BOSE SoundLink Revolve+?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování BOSE SoundLink Revolve+. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení BOSE SoundLink Revolve+ jak nové a váš bude pracovat rychleji.

  1. Začněme zapnutím reproduktoru BOSE SoundLink Revolve+. Stiskněte tlačítko napájení. BOSE SoundLink Revolve+ Power button
  2. Poté stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 10 sekund. BOSE SoundLink Revolve+ Power button
  3. Nyní by se měl reproduktor vypnout.
  4. Poté zařízení zapněte stisknutím tlačítka napájení . BOSE SoundLink Revolve+ Power button
  5. Indikátor Bluetooth by měl svítit modře a měli byste slyšet hlasovou výzvu k výběru jazyka. BOSE SoundLink Revolve+ Bluetooth indicator
  6. Vynikající práce!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.