Hard reset CELESTECH NSIM501

Jak obnovit tovární nastavení CELESTECH NSIM501 ? Jak vymazat všechna data v CELESTECH NSIM501? Jak obejít zámek obrazovky v CELESTECH NSIM501? Jak obnovit výchozí nastavení v CELESTECH NSIM501?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování CELESTECH NSIM501. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení CELESTECH NSIM501 jak nové a váš bude pracovat rychleji.

  1. Stisknutím vypínače zapněte svůj CELESTECH NSIM501.
  2. Přejeďte doleva.
  3. Klepněte na Nastavení a přejděte dolů.
  4. Vyberte Reset zařízení a potvrďte svůj výběr opětovným výběrem Reset .
  5. To je vše - vaše zařízení bude resetováno na výchozí tovární nastavení!

rating star rating star rating star rating star rating star
No rating

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Help! This doesn't work.