Tvrdý reset DANY Genius Tab G6

Jak obnovit tovární nastavení DANY Genius Tab G6 ? Jak vymazat všechna data v DANY Genius Tab G6? Jak obejít zámek obrazovky v DANY Genius Tab G6? Jak obnovit výchozí nastavení v DANY Genius Tab G6?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování DANY Genius Tab G6. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Android 4.2 Jelly Bean nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení DANY Genius Tab G6 jak nové a váš bude pracovat rychleji.

Jak tvrdě resetovat DANY Genius Tab G6

  1. Nejprve zapněte tablet přidržením vypínače na několik okamžiků.
  2. Na domovské obrazovce vyberte Hlavní menu a Nastavení.
  3. Poté zvolte Zálohovat a obnovit a Obnovit tovární data.
  4. Poté klepněte na Resetovat telefon.
  5. Nakonec vyberte Smazat vše a vymažte všechna svá data.
  6. Dobrá práce!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.