Hard reset EPSON L3152

Můžete obnovit EPSON L3152 zpět na výchozí nastavení tiskárny. Naučte se, jak obnovit tovární nastavení EPSON L3152 .
Postupujte podle našich pokynů a všechna nastavení EPSON L3152 budou obnovena na výchozí hodnoty. Všechna data uložená na EPSON L3152 budou trvale smazána , než si tedy provedete operaci resetování EPSON L3152, zvažte to dvakrát. Pokud vaše zařízení EPSON L3152 uvázlo nebo zamrzlo během tisku nebo máte problémy s připojením Wi-Fi , postupujte podle tohoto jednoduchého průvodce a po EPSON L3152 chybách resetování by měly zmizet .

  1. Nejprve vypněte EPSON L3152 podržením vypínače . Hard Reset EPSON L3152
  2. Poté podržte tlačítko Stav sítě.
  3. Poté stiskněte vypínač, dokud střídavě neblikají kontrolky Wi-Fi a Wi-Fi Direct. Factory Reset EPSON L3152 Master Reset EPSON L3152
  4. Dále uvolněte obě tlačítka.
  5. Když kontrolka Wi-Fi a kontrolka Wi-Fi Direct zhasnou, nastavení Wi-Fi se resetuje.
  6. Vynikající! Nyní jsou všechna nastavení EPSON L3152 nastavena na výchozí hodnoty .

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.