Hard reset GARMIN Forerunner 735XT

Jak obnovit tovární nastavení GARMIN Forerunner 735XT ? Jak vymazat všechna data v GARMIN Forerunner 735XT? Jak obejít zámek obrazovky v GARMIN Forerunner 735XT? Jak obnovit výchozí nastavení v GARMIN Forerunner 735XT?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování GARMIN Forerunner 735XT. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Android nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení GARMIN Forerunner 735XT jak nové a váš bude pracovat rychleji.

Varování! Než se o to pokusíteTvrdý restartzkontrolujte, zda je úroveň nabití baterie na vašem zařízení GARMIN Forerunner 735XT alespoň 50%. Pokud zařízení nenabijete, než budete pokračovat.

  1. V prvním kroku musíte vypnout GARMIN Forerunner 735XT. Chcete-li to provést, stiskněte a podržte tlačítko Světlo. GARMIN Forerunner 735XT Light button
  2. Poté vyberte Yes a potvrďte stisknutím tlačítka Start . GARMIN Forerunner 735XT Power off
  3. Počkejte, až se zařízení vypne.
  4. Po vypnutí zařízení stiskněte a podržte tlačítko Zpět a podržte ho. GARMIN Forerunner 735XT Back button
  5. Podržte tlačítko Zpět a zapněte GARMIN Forerunner 735XT stisknutím a podržením tlačítka Světlo. GARMIN Forerunner 735XT Back button + Light button
  6. Po několika sekundách by se tato nabídka měla zobrazit. GARMIN Forerunner 735XT Clear user data
  7. Nyní vyberte Yes stisknutím tlačítka Nahoru nebo Dolů . GARMIN Forerunner 735XT Up and Down buttons
  8. Potvrďte stisknutím tlačítka Start . GARMIN Forerunner 735XT Start button
  9. Nyní počkejte, až bude proces resetování dokončen.
  10. Úžasná práce!

rating star rating star rating star rating star rating star
Hodnocení: 3,1 - 19 recenze

Garmin Forerunner 735XT || Soft and Hard Reset when not powering on / frozen - video

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.