Hard reset GOOGLE Home Mini

Jak obnovit tovární nastavení GOOGLE Home Mini ? Jak vymazat všechna data v GOOGLE Home Mini? Jak obejít zámek obrazovky v GOOGLE Home Mini? Jak obnovit výchozí nastavení v GOOGLE Home Mini?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování GOOGLE Home Mini. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení GOOGLE Home Mini jak nové a váš bude pracovat rychleji.

První metoda:

  1. Vaše GOOGLE Home Mini musí být zapnutá a zapojená.
  2. Otočte a GOOGLE Home Mini vzhůru nohama a najděte malé kruhové tlačítko, to je GOOGLE Home Mini Tlačítko Reset. GOOGLE Home Mini reset button
  3. Stiskněte a držte jej nějakou dobu.
  4. Světla nad GOOGLE Home Mini začnou blikat oranžově. GOOGLE Home Mini lights
  5. Když uslyšíte malý zvukový signál , můžete uvolnit klávesu a vrátit GOOGLE Home Mini zpět.
  6. GOOGLE Home Mini dokončí resetování a restartuje počítač.
  7. Hraje se hlasová zpráva o nutnosti přidání GOOGLE Home Mini do aplikace Google Home. Podívejte se, jak to udělat v sekci FAQ .
  8. Dobrá práce! Nyní můžete někoho prodat nebo půjčit GOOGLE Home Mini, aniž byste se museli starat o svá soukromá data.


rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.