Tvrdý reset GREENTIGER Y6 Pro

Jak obnovit tovární nastavení GREENTIGER Y6 Pro ? Jak vymazat všechna data v GREENTIGER Y6 Pro? Jak obejít zámek obrazovky v GREENTIGER Y6 Pro? Jak obnovit výchozí nastavení v GREENTIGER Y6 Pro?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování GREENTIGER Y6 Pro. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Android nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení GREENTIGER Y6 Pro jak nové a váš NRF52832_QFAA bude pracovat rychleji.

Jak tvrdě resetovat GREENTIGER Y6 Pro

  1. Na začátku stisknutím a podržením tlačítka napájení zapnete hodinky GREENTIGER Y6 Pro. GREENTIGER Y6 Pro
  2. Poté opakovaně klepněte na tlačítko citlivé na dotyk , dokud neuvidíte položku Ostatní. GREENTIGER Y6 Pro Other
  3. Nyní vstupte stisknutím a podržením tlačítka citlivého na dotyk . GREENTIGER Y6 Pro Touch sensitve button
  4. Poté klepněte na tlačítko citlivé na dotyk, dokud nenajdete Obnovit. GREENTIGER Y6 Pro Reset
  5. Poté stiskněte a podržte tlačítko citlivé na dotek a potvrďte a spusťte proces resetování. GREENTIGER Y6 Pro Touch sensitve button
  6. Dobrá práce!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.