Hard reset GRUNDIG TV 49GUB8966

Pokud chcete obnovit výchozí nastavení GRUNDIG 49GUB8966 , postupujte podle našeho průvodce a proveďte operaci tvrdého resetu . V důsledku toho odstraníte všechny osobní informace, přizpůsobená nastavení a nainstalované aplikace ve vašem GRUNDIG 49GUB8966. Podívejte se, jak tvrdě resetovat GRUNDIG 49GUB8966 a vymazat všechna osobní data z televizoru. Je to nejjednodušší způsob, jak obnovit výchozí konfiguraci softwaru.

  1. Začněme zapnutím GRUNDIG 49GUB8966 televizoru. To provedete stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači. GRUNDIG 49GUB8966 Power button
  2. Nabídku otevřete stisknutím tlačítka Menu na dálkovém ovládání. GRUNDIG 49GUB8966 Menu button
  3. Nyní pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači vyberte Nastavení a poté stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte. GRUNDIG 49GUB8966 Settings
  4. Poté vyberte televizor a vstupte stisknutím tlačítka OK . GRUNDIG 49GUB8966 TV
  5. Nyní přejděte dolů a vyberte možnost O aplikaci a poté stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovládání. GRUNDIG 49GUB8966 About
  6. V nabídce About vyberte řádek Restore Factory Defaults a potvrďte stisknutím tlačítka OK . GRUNDIG 49GUB8966 Restore Factory Default
  7. Zobrazí se varovná obrazovka.
  8. Vyberte Yes a potvrďte stisknutím tlačítka OK . GRUNDIG 49GUB8966 OK button
  9. Za chvíli se zobrazí Průvodce instalací.

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.