Hard reset HELIBRY V9

Jak obnovit tovární nastavení HELIBRY V9 ? Jak vymazat všechna data v HELIBRY V9? Jak obejít zámek obrazovky v HELIBRY V9? Jak obnovit výchozí nastavení v HELIBRY V9?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování HELIBRY V9. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Android nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení HELIBRY V9 jak nové a váš bude pracovat rychleji.

  1. Začněme stisknutím a podržením tlačítka Napájení zapnout HELIBRY V9. HELIBRY V9 Power button
  2. Po tomto přejetím prstem nahoru na obrazovce pro otevření menu. HELIBRY V9 Menu
  3. Poté přejeďte prstem po obrazovce doleva, dokud nenajdete ikonu Nastavení , potom na ni klepněte. HELIBRY V9 Settings
  4. Jakmile jste v Nastavení, přejděte dolů a klepněte na Obnovit nastavení. HELIBRY V9 Rest settings
  5. Nakonec klepnutím na Yes potvrďte.
  6. Úžasná práce!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.