Hard reset HONEYWELL HPA200 True HEPA

Naučte se, jak resetovat HONEYWELL HPA200 True HEPA . Resetovat chybu filtru změny. Pokračujte v čištění vzduchu bez výměny filtru. Vymazat HONEYWELL HPA200 True HEPA chyby. Pokud se rozsvítí kontrolky výměny filtru, postupujte podle těchto pokynů a zjistěte, jak odstranit chyby nahrazení filtru na čističi vzduchu HONEYWELL.

  1. Klikněte na tlačítko Zkontrolovat filtry a podržte jej alespoň 2 sekundy. HONEYWELL HPA200 True HEPA reset filter keys
  2. Časovač filtru bude resetován a kontrolka chyby přestane blikat.
  3. Stiskněte tlačítko Check Pre-Filter Key a držte jej stisknuté déle než 2 sekundy.
  4. Časovač předběžného filtru bude resetován a kontrolka chyby již nebude svítit.
  5. Dobrá práce! Resetujete oba filtry a můžete pokračovat v používání HONEYWELL bez chyb.

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.