Tvrdý reset MAAT CK21

Jak obnovit tovární nastavení MAAT CK21 ? Jak vymazat všechna data v MAAT CK21? Jak obejít zámek obrazovky v MAAT CK21? Jak obnovit výchozí nastavení v MAAT CK21?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování MAAT CK21. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Android nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení MAAT CK21 jak nové a váš NRF52832 bude pracovat rychleji.

Jak tvrdě resetovat MAAT CK21

  1. Na začátku stisknutím tlačítka napájení obrazovku probudíte. MAAT CK21
  2. Poté přejetím prstem doleva po obrazovce otevřete nabídku.
  3. Nyní přejděte dolů a klepněte na Nastavení.
  4. Poté přejděte dolů a klepněte na Reset zařízení / Obnovení továrního nastavení.
  5. Poté klepnutím na Yes potvrďte.
  6. Skvělá práce!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.