Tvrdý reset MAAT DT68

Jak obnovit tovární nastavení MAAT DT68 ? Jak vymazat všechna data v MAAT DT68? Jak obejít zámek obrazovky v MAAT DT68? Jak obnovit výchozí nastavení v MAAT DT68?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování MAAT DT68. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Android nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení MAAT DT68 jak nové a váš Nordic NRF52832 bude pracovat rychleji.

Jak tvrdě resetovat MAAT DT68

  1. Začněme tím, že zapnete zařízení MAAT DT68 stisknutím a podržením tlačítka Napájení na několik sekund. MAAT DT68 Power button
  2. Poté přejeďte prstem dolů z horní části obrazovky a otevřete rychlý panel. MAAT DT68 Quick panel
  3. Nyní klepněte na ikonu Nastavení . MAAT DT68 Settings icon
  4. Poté přejděte dolů a klepněte na Reset. MAAT DT68 Reset
  5. Nakonec klepnutím na Yes potvrďte a spusťte proces resetování.
  6. Dobrá práce!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.