Tvrdý reset MAAT H1

Jak obnovit tovární nastavení MAAT H1 ? Jak vymazat všechna data v MAAT H1? Jak obejít zámek obrazovky v MAAT H1? Jak obnovit výchozí nastavení v MAAT H1?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování MAAT H1. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Android nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení MAAT H1 jak nové a váš HRS3300 bude pracovat rychleji.

Jak tvrdě resetovat MAAT H1

  1. Pro začátek této metody potřebujete telefon s nainstalovanou aplikací WearHealth a musíte s ní spárovat své MAAT H1 hodinky. MAAT H1
  2. Poté otevřete v telefonu aplikaci WearHealth . MAAT H1 WearHealth app
  3. Poté klepněte na Důl. MAAT H1 WearHealth app select mine
  4. Nyní vyberte Správa zařízení. MAAT H1 WearHealth app select device management
  5. Poté přejděte dolů a klepněte na Reset. MAAT H1 WearHealth app select Reset
  6. Poté klepnutím na Yes potvrďte a spusťte proces resetování.
  7. Skvělá práce! Nyní by měl být váš MAAT H1 obnoven na výchozí tovární hodnoty.

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.