Tvrdý reset MAAT X361

Jak obnovit tovární nastavení MAAT X361 ? Jak vymazat všechna data v MAAT X361? Jak obejít zámek obrazovky v MAAT X361? Jak obnovit výchozí nastavení v MAAT X361?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování MAAT X361. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Android 7.1 Nougat nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení MAAT X361 jak nové a váš MTK6739 bude pracovat rychleji.

Jak tvrdě resetovat MAAT X361

  1. Na začátku stisknutím a podržením tlačítka napájení zapnete hodinky MAAT X361. MAAT X361 Power button
  2. Poté přejetím prstem doleva po obrazovce otevřete nabídku.
  3. Nyní přejděte dolů a klepněte na Nastavení . MAAT X361 Settings
  4. Poté přejděte dolů a klepněte na Resetovat zařízení. MAAT X361 Reset equipment
  5. Dále přejděte dolů a klepněte na Obnovení továrních dat. MAAT X361 Factory data reset
  6. Poté klepněte na Obnovit telefon / hodinky.
  7. Nakonec klepnutím na Vymazat vše potvrďte a spusťte proces resetování.
  8. Skvělá práce!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.