Hard reset MICROWEAR L6

Jak obnovit tovární nastavení MICROWEAR L6 ? Jak vymazat všechna data v MICROWEAR L6? Jak obejít zámek obrazovky v MICROWEAR L6? Jak obnovit výchozí nastavení v MICROWEAR L6?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování MICROWEAR L6. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Android nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení MICROWEAR L6 jak nové a váš NRF52832 bude pracovat rychleji.

  1. Na začátku zapněte MICROWEAR L6. To lze provést stisknutím a podržením tlačítka napájení. MICROWEAR L6 Power button
  2. Poté přejeďte prstem po obrazovce doleva, až uvidíte další. MICROWEAR L6 More
  3. Nyní klepnutím na obrazovku vstoupíte. MICROWEAR L6 Tap on more
  4. Poté přejeďte prstem doleva, dokud nenajdete Reset a klepnutím na něj vstoupíte. MICROWEAR L6 Reset
  5. Pro dokončení klepnutím na Yes potvrďte a spusťte proces resetování.
  6. Skvělá práce!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.