Hard reset MICROWEAR X2

Jak obnovit tovární nastavení MICROWEAR X2 ? Jak vymazat všechna data v MICROWEAR X2? Jak obejít zámek obrazovky v MICROWEAR X2? Jak obnovit výchozí nastavení v MICROWEAR X2?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování MICROWEAR X2. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Android nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení MICROWEAR X2 jak nové a váš NRF51822 bude pracovat rychleji.

  1. Začněme zapnutím hodinek MICROWEAR X2. Chcete-li to provést, stiskněte a podržte tlačítko napájení. MICROWEAR X2 Power button
  2. Poté opakovaně stiskněte tlačítko citlivé na dotyk , dokud neuvidíte více. MICROWEAR X2 More
  3. Poté vstupte stisknutím a podržením tlačítka citlivého na dotyk . MICROWEAR X2 Touch sensitve button
  4. Dále poklepejte na tlačítko citlivé na dotyk, dokud nenajdete Reset. MICROWEAR X2 Reset
  5. Nakonec stisknutím a podržením tlačítka citlivé na dotyk potvrďte a spusťte proces resetování. MICROWEAR X2 Touch sensitve button
  6. Výjimečná práce!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.