Hard reset OVERMAX Touch 2.6

Jak obnovit tovární nastavení OVERMAX Touch 2.6 ? Jak vymazat všechna data v OVERMAX Touch 2.6? Jak obejít zámek obrazovky v OVERMAX Touch 2.6? Jak obnovit výchozí nastavení v OVERMAX Touch 2.6?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování OVERMAX Touch 2.6. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Android nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení OVERMAX Touch 2.6 jak nové a váš bude pracovat rychleji.

  1. Nejprve zapněte OVERMAX Touch 2.6. Chcete-li tak učinit, stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko napájení . OVERMAX Touch 2.6 Power button
  2. Poté přejeďte prstem po obrazovce nahoru, dokud se nezobrazí ikona Nastavení, a klepněte na ni.
  3. Jakmile jste v Nastavení, přejděte dolů a klepněte na Obnovit.
  4. Poté klepnutím na Reset potvrďte a spusťte proces resetování.
  5. Dobrá práce!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.