Tvrdý reset PACIFIC ZY645c

Jak obnovit tovární nastavení PACIFIC ZY645c ? Jak vymazat všechna data v PACIFIC ZY645c? Jak obejít zámek obrazovky v PACIFIC ZY645c? Jak obnovit výchozí nastavení v PACIFIC ZY645c?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování PACIFIC ZY645c. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Android nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení PACIFIC ZY645c jak nové a váš MTK2503A-ARM7 bude pracovat rychleji.

Jak tvrdě resetovat PACIFIC ZY645c

  1. Začněme zapnutím hodinek PACIFIC ZY645c. Můžete to udělat stisknutím a podržením tlačítka Napájení. PACIFIC ZY645c Power button
  2. Nyní přejeďte prstem dolů po obrazovce a otevřete rychlý panel. PACIFIC ZY645c Quick panel
  3. Poté klepněte na ikonu Nastavení . PACIFIC ZY645c Settings icon
  4. Poté přejděte dolů a klepněte na Reset. PACIFIC ZY645c Reset
  5. Dále klepněte na Reset pro potvrzení a zahájení procesu resetování.
  6. Počkejte na dokončení procesu.
  7. Skvělá práce!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.