Tvrdý reset PRIXTON SW40

Jak obnovit tovární nastavení PRIXTON SW40 ? Jak vymazat všechna data v PRIXTON SW40? Jak obejít zámek obrazovky v PRIXTON SW40? Jak obnovit výchozí nastavení v PRIXTON SW40?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování PRIXTON SW40. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Android 5.1 Lollipop nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení PRIXTON SW40 jak nové a váš Qualcomm 1110 bude pracovat rychleji.

Jak tvrdě resetovat PRIXTON SW40

  1. Nejprve zapněte hodinky. Chcete-li tak učinit, stiskněte a podržte tlačítko napájení. PRIXTON SW40 Power button
  2. Poté přejetím doleva na obrazovce otevřete nabídku.
  3. Dále najděte ikonu Nastavení a klepněte na ni.
  4. Poté přejděte dolů a klepněte na Resetovat zařízení.
  5. Poté vyberte Factory reset.
  6. Dále klepněte na Resetovat telefon.
  7. Nakonec klepnutím na Vymazat vše potvrďte a spusťte proces resetování.
  8. Výborně!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.