Hard reset REALME Watch

Jak obnovit tovární nastavení REALME Watch ? Jak vymazat všechna data v REALME Watch? Jak obejít zámek obrazovky v REALME Watch? Jak obnovit výchozí nastavení v REALME Watch?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování REALME Watch. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Android nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení REALME Watch jak nové a váš bude pracovat rychleji.

  1. V prvním kroku stisknutím a podržením postranního tlačítka po dobu asi 3 sekund zapnete hodinky REALME Watch . REALME Watch Side button
  2. Po zapnutí zařízení přejetím prstem po obrazovce otevřete nabídku. REALME Watch Menu
  3. Nyní přejděte dolů a klepněte na ikonu Nastavení . REALME Watch Settings
  4. Dále klepněte na Systém. REALME Watch System
  5. Poté klepněte na Reset. REALME Watch Reset
  6. Poté klepnutím na Potvrdit zahájíte proces resetování. REALME Watch Confirm
  7. Po několika sekundách by měly být vaše hodinky obnoveny na výchozí tovární nastavení.
  8. Výborně!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.