Hard reset SAMSUNG D407

Jak obnovit tovární nastavení SAMSUNG D407 ? Jak vymazat všechna data v SAMSUNG D407? Jak obejít zámek obrazovky v SAMSUNG D407? Jak obnovit výchozí nastavení v SAMSUNG D407?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování SAMSUNG D407. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Vendor nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení SAMSUNG D407 jak nové a váš bude pracovat rychleji.

  1. Zapněte zařízení Samsung.
  2. Pomocí číselníku klepněte na tento kód *2767*3855# a počkejte, až se zařízení restartuje.

rating star rating star rating star rating star rating star
No rating

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Help! This doesn't work.