Jak uvést SAMSUNG Galaxy F14 5G do režimu obnovení?

Jak zadat režim obnovení v SAMSUNG Galaxy F14 5G? Jak otevřít režim zotavení v SAMSUNG Galaxy F14 5G? Jak spustit režim zotavení v SAMSUNG Galaxy F14 5G? Jak používat režim obnovení v SAMSUNG Galaxy F14 5G? Jak ukončit režim obnovení v SAMSUNG Galaxy F14 5G?

Skrytý režim Android 13 zvaný obnovení by vám měl umožnit provést tvrdý reset, vymazat mezipaměť nebo Android 13 aktualizace. Postupujte podle pokynů v tutoriálu režimu obnovy:

SAMSUNG Galaxy F14 5G Režim obnovení

Režim obnovení pomáhá získat přístup ke skrytým funkcím na vašem zařízení SAMSUNG Galaxy F14 5G. Pomocí režimu obnovení můžete provést tvrdý reset zařízení Android 13, vymazat oddíl mezipaměti, najít jiné režimy nebo nainstalovat software v závislosti na verzi nabídky obnovení.

Jak otevřít režim obnovení na SAMSUNG Galaxy F14 5G?

 1. Začněte stisknutím vypínače se snížením hlasitosti a deaktivujte telefon. Hard Reset SAMSUNG Galaxy F14 5G
 2. Když je zařízení vypnuté, stiskněte současně tlačítko napájení a tlačítko pro zvýšení hlasitosti . Trvale odstranit údaje z SAMSUNG Galaxy F14 5G
 3. Po chvíli se na obrazovce objeví režim obnovení , zde musíte použít tlačítka hlasitosti k pohybu a tlačítko napájení k výběru. Formát SAMSUNG Galaxy F14 5G
 4. Velmi dobře!

Co je režim obnovení?

Režim zotavení je nabídka se spoustou užitečných funkcí. V závislosti na verzi se režimy budou lišit. V tomto režimu můžete vymazat všechna data ze svého SAMSUNG Galaxy F14 5G nebo pouze vymazat mezipaměť. Z této nabídky můžete zapnout režim Fastboot nebo Bootloader, pokud je k dispozici. Některé značky zařízení mají vlastní režim obnovení, ale princip fungování je stejný nebo velmi podobný.

K čemu se režim zotavení používá?

Postupy dostupné v režimu zotavení:

 • Reboot system now - restartuje zařízení do normálního režimu;
 • Reboot to bootloader - aktivace režimu Bootloader;
 • Použít aktualizaci z ADB - umožňuje nainstalovat novou verzi vašeho systému z programu Android Debug Bridge;
 • Použít aktualizaci z SD karty – umožňuje nainstalovat novou verzi vašeho systému z úložiště SD karty;
 • Vymazat data/obnovit tovární nastavení – operace vymaže všechna data a obnoví nastavení do továrního nastavení;
 • Vymazat oddíl mezipaměti - vymazat vše z mezipaměti;
 • Mount /system - připojení systémového úložiště telefonu a přístup k základním souborům;
 • Zobrazit protokoly obnovení – zobrazuje informace o protokolech obnovení;
 • Spustit test grafiky - spustí test vašeho displeje;
 • Spustit test národního prostředí – změní místní jazyk SAMSUNG Galaxy F14 5G;
 • Vypnout – vypne vaše zařízení;

Jak ukončit režim obnovení na SAMSUNG Galaxy F14 5G?

Chcete-li ukončit režim obnovení, měli byste použít možnost Reboot system now (Restartovat systém nyní), poté se zařízení restartuje v normálním režimu, nebo vyberte možnost Vypnout pro úplné vypnutí SAMSUNG Galaxy F14 5G a poté ručně pomocí vypínače , zapněte to.

Dávej pozor:

Buďte opatrní, když k tvrdému resetování zařízení použijete režim obnovení, všechny informace a data budou vymazány, ale pokud vaše zařízení SAMSUNG Galaxy F14 5G mělo zámek obrazovky nebo bylo přihlášeno k účtu Google, ochrana bude stále fungovat. Před resetováním vytvořte zálohu dat. Před nahráním softwaru do zařízení pomocí režimu obnovení zcela zkontrolujte software.

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

Pomoz mi! To nefunguje.