Hard reset SAMSUNG Galaxy Fit2

Jak obnovit tovární nastavení SAMSUNG Galaxy Fit2 ? Jak vymazat všechna data v SAMSUNG Galaxy Fit2? Jak obejít zámek obrazovky v SAMSUNG Galaxy Fit2? Jak obnovit výchozí nastavení v SAMSUNG Galaxy Fit2?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování SAMSUNG Galaxy Fit2. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Android nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení SAMSUNG Galaxy Fit2 jak nové a váš bude pracovat rychleji.

  1. Na začátku probuďte obrazovku ve svém pásmu SAMSUNG Galaxy Fit2 klepnutím na obrazovku. SAMSUNG Galaxy Fit2 Touch sensitve button
  2. Poté přejeďte prstem dolů z horní části obrazovky a otevřete Rychlý panel. SAMSUNG Galaxy Fit2 Quick panel
  3. Nyní přejeďte po obrazovce doleva, dokud nenajdete ikonu Více (ikona tří teček). SAMSUNG Galaxy Fit2 Quick panel fourth page
  4. Dále klepněte na ikonu Další . SAMSUNG Galaxy Fit2 Tap on More icon
  5. Poté klepněte na ikonu Obnovit . SAMSUNG Galaxy Fit2 Tap on Reset icon
  6. Nakonec klepnutím na tlačítko Checkmark button potvrďte a spusťte proces resetování. SAMSUNG Galaxy Fit2 Tap on checkmark
  7. Počkejte, až bude proces resetování dokončen. SAMSUNG Galaxy Fit2 Resetting
  8. Velkolepá práce!

rating star rating star rating star rating star rating star
Hodnocení: 5,0 - 1 recenze

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.