Hard reset SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 42mm

Jak obnovit tovární nastavení SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 42mm ? Jak vymazat všechna data v SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 42mm? Jak obejít zámek obrazovky v SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 42mm? Jak obnovit výchozí nastavení v SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 42mm?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 42mm. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Android Wear nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 42mm jak nové a váš Exynos W920 bude pracovat rychleji.

Varování! Než se o to pokusíteTvrdý restartzkontrolujte, zda je úroveň nabití baterie na vašem zařízení SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 42mm alespoň 50%. Pokud zařízení nenabijete, než budete pokračovat.

 1. Začněte současným stisknutím a podržením tlačítka Zpět a Domů . SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 42mm Home button + Back button
 2. Držte obě tlačítka, dokud neuvidíte „ Restartování “ ve spodní části obrazovky, poté obě tlačítka rychle uvolněte a třikrát stiskněte tlačítko Domů . SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 42mm Rebooting + Home button
 3. Po několika sekundách byste měli vstoupit do zaváděcího režimu. SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 42mm Boot Mode
 4. Nyní můžete procházet nabídku opakovaným stisknutím tlačítka Domů . SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 42mm Boot Mode + Home button
 5. Vyberte Recovery a poté stiskněte a podržte tlačítko Domů, dokud se hodinky nerestartují. SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 42mm Boot Mode + Home button
 6. Vaše hodinky by se měly restartovat a po několika sekundách by se měly spustit v režimu obnovení. SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 42mm Recovery Mode
 7. Nyní opakovaným stisknutím tlačítka Zpět procházejte nabídku dolů a vyberte možnost Wipe data/factory reset . SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 42mm Press the Back button
 8. Poté, co vyberete Wipe data/factory reset, potvrďte stisknutím tlačítka Domů . SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 42mm Wipe data/Factory reset
 9. Nyní stiskněte tlačítko Zpět, přejděte dolů a vyberte Factory data reset. SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 42mm Back button
 10. Poté potvrďte stisknutím tlačítka Domů . SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 42mm Factory data reset
 11. Počkejte, až bude proces stírání dokončen.
 12. Poté vyberte možnost Reboot system now a stisknutím tlačítka Domů potvrďte. SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 42mm Reboot system now
 13. Vaše hodinky SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 42mm by se měly začít resetovat.
 14. Počkejte na dokončení procesu resetování.
 15. Perfektní práce! Uvědomte si, že provedením tvrdého resetu budou ze zařízení odstraněna všechna data a nastavení.

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.