Tvrdý reset SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm

Jak obnovit tovární nastavení SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm ? Jak vymazat všechna data v SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm? Jak obejít zámek obrazovky v SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm? Jak obnovit výchozí nastavení v SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Wear OS 3.0 nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm jak nové a váš Exynos W920 bude pracovat rychleji.

Jak tvrdě resetovat SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm

Varování! Než se o to pokusíteTvrdý restartzkontrolujte, zda je úroveň nabití baterie na vašem zařízení SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm alespoň 50%. Pokud zařízení nenabijete, než budete pokračovat.

 1. Začněme stisknutím a podržením tlačítek Zpět a Domů . SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm Home button + Back button
 2. Držte obě tlačítka, dokud neuvidíte „ Restartování “ ve spodní části obrazovky, poté obě tlačítka rychle uvolněte a třikrát stiskněte tlačítko Domů . SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm Rebooting + Home button
 3. Po několika sekundách byste měli vstoupit do zaváděcího režimu. SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm Boot Mode
 4. Nyní můžete procházet nabídku opakovaným stisknutím tlačítka Domů . SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm Boot Mode + Home button
 5. Vyberte Recovery a poté stiskněte a podržte tlačítko Domů, dokud se hodinky nerestartují. SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm Boot Mode + Home button
 6. Vaše hodinky by se měly restartovat a po několika sekundách by se měly spustit v režimu obnovení. SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm Recovery Mode
 7. Nyní opakovaným stisknutím tlačítka Zpět procházejte nabídku dolů a vyberte možnost Wipe data/factory reset . SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm Press the Back button
 8. Poté, co vyberete Wipe data/factory reset, potvrďte stisknutím tlačítka Domů . SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm Wipe data/Factory reset
 9. Nyní stiskněte tlačítko Zpět, přejděte dolů a vyberte Factory data reset. SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm Back button
 10. Poté potvrďte stisknutím tlačítka Domů . SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm Factory data reset
 11. Počkejte, až bude proces stírání dokončen.
 12. Poté vyberte možnost Reboot system now a stisknutím tlačítka Domů potvrďte. SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm Reboot system now
 13. Vaše hodinky SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm by se měly začít resetovat.
 14. Počkejte na dokončení procesu resetování.
 15. Dobrá práce! Uvědomte si, že provedením tvrdého resetu budou ze zařízení odstraněna všechna data a nastavení.

rating star rating star rating star rating star rating star
Hodnocení: 4,4 - 40 recenze

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.