Hard reset SAMSUNG TV Smart TV

Jak obnovit tovární nastavení SAMSUNG Smart TV ? Jak vymazat všechna data v SAMSUNG Smart TV? Jak obejít zámek obrazovky v SAMSUNG Smart TV? Jak obnovit výchozí nastavení v SAMSUNG Smart TV?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování SAMSUNG Smart TV. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení SAMSUNG Smart TV jak nové a váš bude pracovat rychleji.

První metoda:

  1. Nejprve podržte vypínač na dálkovém ovladači televizoru, abyste vypnuli zařízení. Odstranit Screen Lock na SAMSUNG Smart TV
  2. Poté stisknutím tlačítka Nabídka přejděte do hlavní nabídky. Trvale odstranit údaje z SAMSUNG Smart TV
  3. Z následujícího seznamu možností vyberte Podpora pomocí šipek nahoru a dolů pro navigaci a klávesu Enter pro potvrzení. Hard Reset SAMSUNG Smart TV
  4. Poté pomocí šipek nahoru a dolů přejděte na položku Vlastní diagnostika a stiskněte klávesu Enter. Hard Reset SAMSUNG Smart TV
  5. V dalším kroku vyberte Reset. Factory Reset SAMSUNG Smart TV
  6. Dále by si měl televizor vyžádat bezpečnostní kód. Výchozí hodnota je 0000. Master Reset SAMSUNG Smart TV
  7. Když se zobrazí varovná zpráva, vyberte pomocí levé nebo pravé šipky na dálkovém ovladači Yes a potvrďte přidržením klávesy Enter. Vymazat údaje na SAMSUNG Smart TV
  8. Dobrá práce! Tovární reset byl právě proveden.

rating star rating star rating star rating star rating star
Hodnocení: 1,0 - 2 recenze

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.