Hard reset SAMSUNG TV UA48J5100

Jak obnovit tovární nastavení SAMSUNG UA48J5100 ? Jak vymazat všechna data v SAMSUNG UA48J5100? Jak obejít zámek obrazovky v SAMSUNG UA48J5100? Jak obnovit výchozí nastavení v SAMSUNG UA48J5100?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování SAMSUNG UA48J5100. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení SAMSUNG UA48J5100 jak nové a váš bude pracovat rychleji.

If you want to restore default settings on SAMSUNG UA48J5100 you should follow our guide and perform the hard reset operation. As a result, you will delete all personal info, customized settings and installed apps on your SAMSUNG UA48J5100. Check out how to hard reset SAMSUNG UA48J5100 and wipe all personal data from the TV. It's the easiest way to bring back the default software configuration.

  1. At the very beginning, turn on your SAMSUNG UA48J5100 TV by pressing the Power button on the remote controller. SAMSUNG UA48J5100 Power button
  2. After that, you can press the Menu button to open the menu. SAMSUNG UA48J5100 Menu button
  3. In the next step, scroll down and select Support, then press the OK button on the remote to enter. SAMSUNG UA48J5100 Support
  4. Then, you should select Self Diagnosis and press the OK button on the remote. SAMSUNG UA48J5100 Self diagnosis
  5. In this stage, scroll down to Reset and press the OK button on the controller. SAMSUNG UA48J5100 Reset
  6. When asked for a PIN, enter yours or a default one which is: 0000. SAMSUNG UA48J5100 Enter pin
  7. At the last stage, select Yes and press the OK button to confirm. SAMSUNG UA48J5100 Ok button
  8. Well done! Now your SAMSUNG UA48J5100 TV is hard reseted.

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.