Hard reset SAMSUNG TV UA48J5300

Jak obnovit tovární nastavení SAMSUNG UA48J5300 ? Jak vymazat všechna data v SAMSUNG UA48J5300? Jak obejít zámek obrazovky v SAMSUNG UA48J5300? Jak obnovit výchozí nastavení v SAMSUNG UA48J5300?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování SAMSUNG UA48J5300. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení SAMSUNG UA48J5300 jak nové a váš bude pracovat rychleji.

If you want to restore default settings on SAMSUNG UA48J5300 you should follow our guide and perform the hard reset operation. As a result, you will delete all personal info, customized settings and installed apps on your SAMSUNG UA48J5300. Check out how to hard reset SAMSUNG UA48J5300 and wipe all personal data from the TV. It's the easiest way to bring back the default software configuration.

  1. First, turn on your SAMSUNG UA48J5300 TV by pressing the Power button on the remote controller. SAMSUNG UA48J5300 Power button
  2. Then press the Menu button to open the menu. SAMSUNG UA48J5300 Menu button
  3. Now scroll down and select Support, then press the OK button on the remote to enter. SAMSUNG UA48J5300 Support
  4. Next, select Self Diagnosis and press the OK button on the remote. SAMSUNG UA48J5300 Self diagnosis
  5. After that scroll down to Reset and press the OK button on the controller. SAMSUNG UA48J5300 Reset
  6. When asked for a PIN, enter yours or a default one which is: 0000. SAMSUNG UA48J5300 Enter pin
  7. Then select Yes and press the OK button to confirm. SAMSUNG UA48J5300 Ok button
  8. Great work!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.