Hard reset SMARTCH DK18

Jak obnovit tovární nastavení SMARTCH DK18 ? Jak vymazat všechna data v SMARTCH DK18? Jak obejít zámek obrazovky v SMARTCH DK18? Jak obnovit výchozí nastavení v SMARTCH DK18?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování SMARTCH DK18. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení SMARTCH DK18 jak nové a váš bude pracovat rychleji.

Varování! Než se o to pokusíteTvrdý restartzkontrolujte, zda je úroveň nabití baterie na vašem zařízení SMARTCH DK18 alespoň 50%. Pokud zařízení nenabijete, než budete pokračovat.

  1. Na začátku zapněte hodinky SMARTCH DK18 stisknutím a podržením horního tlačítka. SMARTCH DK18 Upper button
  2. Po zapnutí hodinek otevřete nabídku přejetím prstem doprava po obrazovce. SMARTCH DK18 Menu
  3. Poté klepněte na ikonu Více (uprostřed). SMARTCH DK18 Tap on the More icon
  4. Dále klepněte na ikonu Obnovení továrního nastavení . SMARTCH DK18 Factory reset icon
  5. Poté klepněte na tlačítko Ano/OK pro potvrzení a zahájení procesu resetování.
  6. Počkejte na dokončení procesu resetování.
  7. Dobrá práce!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.