Hard reset SONY ERICSSON Z500

Jak obnovit tovární nastavení SONY ERICSSON Z500 ? Jak vymazat všechna data v SONY ERICSSON Z500? Jak obejít zámek obrazovky v SONY ERICSSON Z500? Jak obnovit výchozí nastavení v SONY ERICSSON Z500?

Následující tutoriál ukazuje všechny metody Master resetování SONY ERICSSON Z500. Podívejte se, jak provést Hard Reset pomocí hardwarových klíčů a Vendor nastavení. V důsledku toho bude vaše zařízení SONY ERICSSON Z500 jak nové a váš bude pracovat rychleji.

  1. Chcete-li provést tuto operaci, zapněte zařízení. Factory Reset SONY ERICSSON Z500
  2. Nyní otevřete Hlavní menu > Nastavení > Obecné > Obnovení nastavení.
  3. Klepnutím na levé funkční tlačítko potvrďte operaci obnovení továrního nastavení . Master Reset SONY ERICSSON Z500
  4. Postupujte podle zobrazených pokynů.
  5. Úspěch! pokud se zařízení spustí, můžete ho použít.

rating star rating star rating star rating star rating star
Žádné hodnocení

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomoz mi! To nefunguje.